Veri Analiz

ANALYTICHOUSE, verinin bilgiye dönüşme sürecini uzman Veri Bilimci ekibiyle tasarlamaktadır.

Bu süreç içerisinde, geleneksel istatistik temelli yöntemler dikkate alınarak yeni veri madenciliği teknikeri uygulanmaktadır.

Analytichouse, kendi veri madenciliği çözümlerini yaratabilmekte ve kodlayabilmektedir. Bu durumun en büyük artısı, ürettiği çözümleri müşterileri ile paylaşabilmesidir.

ANALYTICHOUSE, ürettiği analiz çözümleri ile verinizin içerisindeki bütün bilgi parçalarını ortaya çıkartır ve bu bilgilerin nasıl kullanılabileceği konusunda raporlar üretir.