Temel Veri Bilim Eğitimi

Temel Veri Bilim eğitimi,

  1. Veri nedir?
  2. Nasıl tanımlanır?
  3. Nasıl biriktirilir?
  4. Hangi araçlar ile analiz edilir?
  5. Hangi yöntemler kullanılır?
  6. Elde edilen sonuçlar nasıl sınanır?
  7. Bilgi nasıl kullanılır?

gibi temel Veri Bilimi soruların cevapları konusunda bilgi vermeyi amaçlar. Bunun yanı sıra, veriden bilgiye giden süreçler ve bu süreçlerin takım olarak nasıl sağlıklı yürütüleceği konularında yeterli donanımı vermeyi amaçlar.

Eğitim detayı için...