Kurumsal Yapay Zeka Danışmanlığı

Şirketiniz verinin neresinde?

“Veri Bilim, bütün şirketler için aynı şeyi ifade etmez.“

Bu iddialı sözün kastettiği şey; biraz şirketlerin bulundukları sektör, biraz büyüklükleri, biraz hedef pazarları ve çoklukla şirketlerin veri politikaları bakımından farklarıdır.

Şirketler veri üretme kabiliyetleri ve veriyi işleme becerileri bakımından farklı guruplara ayrılırlar.

 

  • İlkel şirket : Ürettiği verinin farkında olmayan, veriyi işleyemeyen şirket
  • Gelişime açık şirket : Verinin gücünü fark etmiş ve veriyi analiz etmeye başlamış şirket
  • Veri odaklı şirket : Yaptığı analiz çalışmalarının olumlu sonuçlarını almış ve veri kalitesini arttırma yolunda adımlar atmış şirket
  • Veri Bilim ile bütünleşmiş şirket : Yaptığı işi matematiksel formüllerle ifade edebilen şirket
  • Yapay zekalı şirket : Yapay zekanın aktif olarak yönetim kademesine katıldığı şirket