KNIME ve Python ile Veri Bilim Eğitimi

Bu eğitim programı Knime paket programı ve Python proglama dilini kullanarak güncel Veri Bilim çözümlerinin üretilmesine odaklanmıştır.

Bu eğitim bilgisayar başında ve uygulamalı olarak sürdürülecektir. Eğitim uygulamaları için KNIME paket programı ve Python yazılım dili kullanılacaktır.

Eğitim sonrasında katılımcılar için Knime ve Python ile Veri Bilim Eğitimine katılım sertifikası verilecektir.

Eğitim detayı için...