KPI analizi

KPI analizi

"Key Performance Indicator"'ın kısaltılmışıdır. Türkçesi ise "Anahtar performans göstergesi" dir. Daha da Türkçe'si ise; işin gidişatı konusunda bilgi veren göstergelerdir. Bu anlamda bünyesinde birçok bilgiyi toplayan, bölünebilen göstergelerdir. İstenildiğinde bu göstergeler bileşenlerine ayrıla bilmelidir.

Ayrıca KPI ların hedefler doğrultusunda belirlenen göstergeler oldukları ve bazılarının dönemsel olabileceği unutulmamalıdır. KPI lar, iş modelinin üzerine yürüdüğü temel ayakların durumları veya gelecekleri hakkında bilgi verirler. Ve temel ayaklar her zaman değişime açıktırlar.

Örneğin, yeni kurulan ve yurt dışı pazar hedefi olan bir şirketin faaliyet sürecini basitçe 3 döneme ayırırsak;

Şirket yeni kurulduğunda ana amacı, faaliyet gösterdiği sektörde yaygınlaşmak yada hedef müşteri kitlesi içerisinde bilinirlik oranını artırmak olabilir. Bu dönem içerisinde bu oranların takibi daha önemlidir. Bunun yanı sıra bu faaliyetler için ayırdığı her bir birim kaynağın yarattığı birim fayda, bu şirket için takip edilmesi önemli bir KPI olabilir. Gelecek dönemlerde, "bu faaliyetlere devam mı edecek?" yada "farklı yatırımlara yönelmeli mi?" gibi soruların gerçek cevapları bu KPI lardır.

Aynı şirket kuruluş dönemi sonrasında, KPI lar üzerinden tanınırlığının yeterli seviyeye eriştiğini fark ettiğinde, karlılık seviyesini arttırma yönünde adımlar atmak isteyebilir. Bu durumda Karlılık ile ilgili takip ettiği KPI ların bileşenlerini incelediğinde, girdilerdeki birim değişimlerin karlılık üzerindeki etkilerini gözlemleye bilmelidir. Bunun yanı sıra karlılığı arttıracağı düşünülen değişikliklerin müşteri memnuniyeti ve tanınırlık konusunda nasıl bir etki yaratacağı da KPI lar üzerinden takip edilmelidir kuşkusuz.

Bir sonraki aşamada, yurt içinde yeterli bilinirlik ve karlılık seviyesine eriştiğini KPI lar üzerinden gözlemleyen şirket, faaliyet alanını yurt dışına taşımak isteyebilir. Bu durumda şirket yurt içindeki başarısını etkileyen parametreleri KPI lar üzerinden belirleyip, yabancı pazarları bu parametreler doğrultusunda inceleyebilir ve kendisi için uygun piyasayı belirleyebilir. Uygun piyasa belirlendikten sonra seçime sebep olan parametreler üzerine kurulan iş modeli uygulamaya konulabilir. Bu durumda şirket bildiği, kullanmaya alışkın olduğu KPI lar üzerinden işini yönetmeye devam edebilir.

 

Bir işi KPI lar üzerinden takip etmek için öncelikle yapılan işle ilgili tüm girdi ve çıktılar temel iş modeline uygun biçimlerde kayıt altına alınmalıdırlar. İşiniz ile ilgili veri eksikliği KPI ların güçlerini düşürecektir.

Doğru verilerin doğru şekillerde kayıt altına alınması için ise doğru iş modeli seçilmelidir. İş süreçleri doğru planlanmalıdır. Bu sebeple, süreç Analizi, KPI Analizini güçlendiren önemli bir etkendir. 

KPI belirlerken dikkat edilmesi gerek önemli bir durum ise, KPI ın takip edilebilir olmasıdır. Acil müdahale gerektirecek durumları takip edeceğiniz KPI ların sürekli güncel olması gerekmektedir. Güncellikten kastım şudur ki; KPI size, işin gidişatına doğru anda müdahale edebileceğiniz zamanı kazandırmalıdır. 

Bu anlamda, KPI ları basit olarak ikiye ayırabiliriz diye düşünüyorum. Bunlar;

  • Takip KPI
  • Haberci KPI

lardır. Bu KPI lardan birincisi olan Takip KPI, işinizin genel gidişi hakkında bilgi içerirler. Bunlar genellikle acil müdahale gerektirmeyen işlerin takibi için haftalık, aylık yada 3 aylık toplantılarda irdelenir. Örneğin, çalışan kalitenizi takip ettiğiniz KPI daki bir değişim için tedbir almak için önemli mesailer harcamanız gerekebilir.

Haberci KPI lar ise işinizin geleceği hakkında ipuçları veren göstergelerdir. Örneğin, satış amaçlı çalışan bir çağrı merkezinde, kısa vadeli Satış tahminini gösteren KPI' ın uyarı seviyesine düştüğünü görebiliriz. Bu uyarı sonrasında, yapılan düşük satış tahmininin sebebini analiz modeli üzerinden irdeleyip gerekli tedbirleri almak isteyeceğizdir. 

Günümüz iş hayatı içerisinde aktif iş yönetimi esnek iş modelleri gerektirmektedir. Yarattığımız esnek modelden yeterince faydalanmak için ise, işin yarattığı veriyi iyi analiz ederek yönlendirici bilgiyi takip edebilmek gerekir. Bu amaçla, işimizin gidişatını bize anlatan Takip ve Haberci KPI ları kesinlikle belirlemeli ve takip etmeliyiz.

Global rekabet ortamında bütün şirketler, kendilerini öne çıkartmak için teknolojiyi kullanarak her gün yeni silahlar geliştirmekteler. KPI analizi de bu silahlar içerisinde oldukça önemli olan bir tanesidir. 

Ve unutmayın ki, iş dünyası kocaman bir savaş alanıdır. 

 

 

Çağrı Aksu

Comments are closed.