Veri Madenciliği Çözümleri

Kurumlar ve işletmeler için veri madenciliği, karar vericilerin karar vermelerini kolaylaştıran ve hızlı karar almasını sağlayan önemli ve stratejik bir araçtır.

Bir karar verici için verilen kararın doğruluğu, onun yeteneklerine, deneyimine ve bilgi birikimine olduğu kadar karar verirken kullandığı veri kümesinin yeterliliğine de bağlıdır. Diğer bir ifadeyle kararın başarısında, verilerin doğru depolanması, doğru sınıflanması, doğru ayıklanması, doğru işlenmesi ve doğru yorumlanması çok önemli bir rol oynar.

Gün geçtikçe sayısal olarak daha fazla veri ortaya çıkmış, bu durum ise veri depolarının büyüklüğünü artırmış ve elle işlenemeyecek boyutlara ulaştırmıştır.

Artık ekonomik sistemde bilgi, mal ya da hizmet üretiminin temel girdi faktörlerinden birisi olarak görülmektedir. Bu durum ise karar vericileri yanlış karar riskinden uzaklaşabilmek için, mümkün olduğunca fazla veriyi toplamaya zorlamaktadır. Ayrıca internetin küreselleşme derecesini artırması, rekabetin belirgin bir şekilde artması, kar marjlarının düşmesi ve müşterileri memnun etmenin zorlaşması doğru karar vermenin önemini daha da artırmaktadır. Doğru karar verme zorunluluğu ise doğru veriyi toplama ya da doğru veriye ulaşma zorunluluğunu doğurmaktadır. Diğer bir ifadeyle artık, doğru veriye erişmek en az verinin nitelikleri kadar önemli hale gelmiştir.

Veri madenciliği, karar vermede önemli bilgilerin ortaya çıkarılmasını sağlayan stratejik bir araçtır.

Veri madenciliğinin İşletmelerde Kullanım Alanları

Veri madenciliğinin işletmeler için yararları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Mevcut müşterilerin daha iyi tanınması,
 • Müşteri bölümleme (segmentation) yapılabilmesine imkan vermesi,
 • Müşteri davranış modelleri oluşturulmasına yardımcı olması,
 • Mevcut müşterilerin ödeme performanslarının ölçülerek, benzer performanstaki diğer müşteriler için yeni risk yönetim politikalarının oluşturulmasına imkan verir,
 • En iyi müşteriler veya müşteri bölümlerinin bulunmasına yardımcı olur, elde edilen bu iyi müşteri bölümlerine yönelik yeni pazarlama stratejileri oluşturulmasına imkan verir,
 • Kuruluşlar tarafından düzenlenecek çeşitli kampanyalarda mevcut müşteri kitlesinin seçimi ve bu müşterilerin davranış özelliklerine yönelik kampanyalar hazırlanmasına yardımcı olur,
 • Mevcut müşteriler üzerinde firma ürünlerinin çapraz ve dikey satış kapasitesinin arttırılmasına yardımcı olur,
 • Veri madenciliği ile mevcut müşteriyi tanıyarak kuruluşların müşteri ilişkileri yönetimlerinde düzenleme ve geliştirmeler yapılabilir. Bu sayede kuruluşun müşterilerini daha iyi tanıyarak empatik düşünme kapasitelerinin arttırılmasına yardımcı olur,
 • Günümüzde yoğun rekabet ortamında kurum ve kuruluşların hızlı karar vermesine yardımcı olur ve en doğru kararı almalarına yardımcı olur,
 • Kuruluşlar veri analizi ile müşterilerini kişiselleştirilmiş (customized) ürün ve hizmetler sunmasına yardımcı olur,
 • Veri madenciliği ile kuruluşların müşteriyle bütünleşmiş satış politikaları oluşturmasına yardımcı olur,

AnalyticHouse, güncel veri madenciliği teknikleri ile birçok konuda çözümler üretmektedir.