Veri Analiz

ANALYTICHOUSE, verinin bilgiye dönüşme sürecini uzman Veri Bilimci ekibiyle tasarlamaktadır.

Bu süreç içerisinde, geleneksel istatistik temelli yöntemler dikkate alınarak yeni veri madenciliği teknikeri uygulanmaktadır.

Analytichouse, kendi veri madenciliği çözümlerini yaratabilmekte ve kodlayabilmektedir. Bu durumun en büyük artısı, ürettiği çözümleri müşterileri ile paylaşabilmesidir.

ANALYTICHOUSE, ürettiği analiz çözümleri ile verinizin içerisindeki bütün bilgi parçalarını ortaya çıkartır ve bu bilgilerin nasıl kullanılabileceği konusunda raporlar üretir.

Ekibimiz, müşterilerini karma karışık çözüm yolları içerisine sürüklemek yerine anlaşılabilir, kullanılabilir çözümleri üretmektedir.

Sonu gelmeyen, bir türlü istenilen sonuçlara ulaşılamayan ütopik hedefleri parçalara ayırarak kullanılabilir bilgilerin müşteri ile paylaşılması ve her bir adımın ayrı ayrı planlaması önceliğimizdir.

 

 

Veri Analiz Süreçleri;
  1. Veri temizleme, gürültülü ve veri içerisindeki tutarsızlıklar temizlenir.
  2. Veri bütünleştirme, bütün veri kaynaklarını birleştirilir.
  3. Veri seçme, amaç doğrultusunda en uygun veri seti seçilir.
  4. Veri dönüşümü, amaç doğrultusunda seçilen çözüme göre veri dönüştürülür.
  5. Veri madenciliği, belirlenen yöntemler uygulanarak örüntü tespiti yapılır.
  6. Örüntü değerlendirme, tespit edilen örüntüler ve bunların nasıl kullanılacağı değerlendirilir.
  7. Bilgi Sunumu, elde edilen bilgiler, nasıl kullanılabilecekleri ile birlikte müşteri ile paylaşılır.

Veri madenciliği, veri setleri içerisindeki örüntüleri bilgisayarın anlamasına dayanan yöntemler bütünüdür. Bu yöntemler üst düzey matematik temelli algoritmalar bütünüdür. AnalyticHouse gerçek veri madenciliği çözümleri üretmektedir.

Size uygun çözüm için lütfen bize ulaşın...