Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimler

ANALYTICHOUSE, toplanan verilerin şirket çalışanları tarafından nasıl kullanılması gerektiği, ellerindeki verinin potansiyelini nasıl ortaya çıkartabilecekleri ve şirket yöneticilerine nasıl sunulması gerektiği konusunda eğitimler vermektedir.

Düzenlediği uygulamalı eğitimler, şirket çalışanlarına problem çözerek öğrenme ve analiz yapabilme yetisi kazandırma amacı taşımaktadır. Eğitimlerde katılımcılar, verilen problemler üzerinden yaratıcı düşünmeye sevk edilmekte ve iş hayatında karşılarına çıkabilecek problemleri nasıl çözebilecekleri konusunda deneyimler elde etmektedir.

Çalışanlar, verinin amaca uygun toplanıp toplanmadığı, toplanan verinin nasıl bilgiye dönüştürülebileceği ve yöneticilerine nasıl sunulması gerektiği konusunda elde ettikleri deneyimler ile birlikte, kendi görev alanlarında süreç kontrolünü yapabilir hale gelebileceklerdir.

 

 

Bireysel Eğitimler

ANALYTICHOUSE, bilgi toplumuna evrileleceğimiz gelecek içerisinde veri çalışanlarına olan ihtiyacın giderek artacağı gerçeği doğrultusunda, bu konuda çalışmak isteyenlere eğitimler düzenlemektedir.

Bu eğitimler, bu konuda çalışmak isteyenlere temel ve uzman seviyelerinde kendilerini yetiştirme fırsatı sunmaktadır.