Danışmanlık

ANALYTICHOUSE, şirketlerin ne tür verileri, hangi şekillerde toplamaları gerektiği ve bu toplanan verilerin nasıl depolanması gerektiği konusunda danışmanlık hizmetleri ve süreç tasarımları yapmaktadır.

Analytichouse ekibi, verinin doğru toplanmasının ve kayıt altına alınmasının sonraki süreçler için hayati öneme sahip olduğunu bilmektedir. Doğru toplanmayan veri sonraki analiz ve raporlama süreçlerinde önemli hatalara sebep olabilmekte, bu veriden elde edilen çıktılar şirket yöneticilerinin hatalı kararlar almasına neden olmaktadır.

Örneğin, yanlış veri toplanması sonucu müşterilerin eğilimlerinin yanlış belirlenmesi, şirket faaliyetlerini müşteri eğilimleri doğrultusunda şekillendirmek isteyen yöneticiyi yanlış yönlendirecek ve bu durum harcanan para ev emeğin boşa gitmesine sebep olabilecektir.

ANALYTICHOUSE, verdiği uzman danışmanlık hizmeti ile vaktinizi ve kaynaklarınızı doğru kullanmanıza yardımcı olur.