Category Archives: Veri Üzerine

Veri Madenciliği

Veri Madenciliği, veri üzerinden matematiksel metotlar ve bilgisayar biliminin birlikte kullanılması ile bilgiye ulaşma süreçlerine verilen genel isimdir. Burada bilgiden kasıt, geleceğe yönelik tahminler olabileceği gibi, sınıflandırmaya, sıralamaya yönelik tahminler yada nesne ve olayların birbirleri ile olan ilişkilerinin derecelendirilmesi olabilir. Veri madenciliği yöntemleri, veri içerisindeki gizli örüntüleri-ilişkileri öğrenip amaca yönelik kullanmaya çalışır. Bu öğrenme süreci,…
Daha Fazlası...